Zakendoen in biologisch-dynamisch perspectief

Het biologisch-dynamische gedachtegoed van Machandel houdt niet op bij onze producten. Het bepaalt ook onze werkwijze en de manier waarop wij omgaan met de buitenwereld. Aan die beweegreden zit niets zweverigs, het betekent eenvoudigweg dat we onze zaken met aandacht en toewijding willen behartigen. In onze fabriek loopt een continu investeringsprogramma om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. Om onze voorsprong te behouden op de regelgeving omtrent voedselveiligheid is onze kwaliteitsafdeling leidend bij elke uitbreiding of verandering van het productieproces. Daarnaast luisteren we nauwlettend naar waardevolle suggesties van onze toeleveranciers en afnemers. We geloven namelijk dat samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen uiteindelijk tot de beste resultaten leidt. Machandel streeft om die reden langjarige verbintenissen met gelijkgestemden na zodat we van elkaar kunnen blijven leren.

Productontwikkeling

Van onze kant hebben we het nodige te bieden. Met onze flexibele productielijnen produceren gedurende de jaarseizoenen ruim tweehonderd verschillende biologisch-dynamische en biologische producten, onder eigen naam en voor derden. De afdeling productontwikkeling werkt permanent aan nieuwe levensmiddelen en verbeterde toepassingen van bestaande producten. Daarnaast horen we met belangstelling de wensen en ideeën van onze afnemers aan. Met onze kennis, ervaring en grondstoffen en de waardevolle input van klanten kunnen we het biodynamisch en biologisch assortiment verder uitbreiden en naar een nog hoger plan tillen.

Neem contact op en word onze partner!