De biologisch-dynamische werkwijze

Demeter

Machandel werkt in principe met biologisch-dynamische grondstoffen. Demeter boeren koesteren hun grond, de essentiële voorwaarde voor gezond en smaakvol voedsel. Zij stimuleren de groeiprocessen op natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van gif of kunstmest. Het Demeter keurmerk voor biologisch-dynamisch landbouw waarborgt zodoende kwaliteit, gezondheid en toewijding aan onze leefomgeving. Onze boeren bedrijven een vorm van rentmeesterschap die Machandel in staat stelt duurzaam voedsel te blijven produceren.

Hoewel Machandel zich richt op volledige biodynamische productie, blijft dat vooralsnog een toekomstwens. Grondstoftekorten vullen we daarom aan met biologische ingrediënten. Op de etiketten van onze producten staat de herkomst duidelijk vermeld.

Duurzaam: binnen is binnen

Ook in eigen huis voert Machandel het streven naar duurzaamheid zover mogelijk door. We wekken onze eigen energie op en recyclen het water dat we in de productieprocessen gebruiken. Naar ons idee gaat duurzaamheid ook over mensen. Op zakelijk vlak, maar ook binnen de muren van de fabriek. Met hun kennis en toewijding vormen onze werknemers het kapitaal van Machandel en daar zorgen we dan ook goed voor. Net als onze leveranciers en afnemers geldt voor onze medewerkers: wie eenmaal binnen is blijft binnen.

Meer weten over duurzaam eten?

Demeter boeren koesteren hun land