Demeter is het keurmerk voor biologisch-dynamische landbouwproducten. Bij de duurzame biodynamische teelt worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Demeterboeren bemesten hun land op natuurlijke wijze: met een mix van biologische preparaten besteden zij extra veel aandacht aan de bodemkwaliteit. Op de akkers zorgen speciaal ingezaaide wilde randen voor natuurlijk evenwicht op het land, zodat aantasting van gewassen door schadelijke insecten of schimmels door de natuur zelf wordt tegengegaan.

Machandel kiest bewust voor Demeter grondstoffen, de kwaliteit van de grond bepaalt immers de smaak. In breder perspectief stelt het verantwoord rentmeesterschap van Demeter de vruchtbaarheid van de aarde veilig voor de generaties die na ons komen. Machandel streeft dan ook naar volledige biodynamische productie. Waar dat tot nu toe nog niet lukt, vallen we terug op biologisch geteelde grondstoffen, vooralsnog het beste alternatief.

 

'Ons bestaansrecht halen wij uit de bodem en die verzorgen wij zo goed als wij kunnen samen'