Krav is het Scandinavisch keurmerk voor biologische producten, vergelijkbaar met het Nederlandse EKO. Krav beoordeelt niet alleen de biologische herkomst, maar stelt bij de totstandkoming van producten ook specifieke eisen aan de milieuaspecten en aan de sociaaleconomische omstandigheden bij de productie. Zo gelden onder andere de verplichtingen voor het gebruik van groene stroom en fatsoenlijk werkgeverschap. Machandel voldoet ruimschoots aan deze eisen. Met behulp van het Krav keurmerk heeft Machandel in de afgelopen jaren een aanzienlijke afzetmarkt in de Scandinavische landen verworven en de verwachting is dat de groei verder zal toenemen.

Het Scandinavische biologische keurmerk van Machandel